Junák - český skaut, kraj Vysočina, z. s.

Čistá Vysočina - zapojte se se svým oddílem

Kraj Vysočina v letošním roce opět vyhlašuje kampaň Čistá Vysočina. Přihlašování účastníků probíhá do 28. 2. 2015 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina, kam můžete nahlásit počet přihlášených osob a místo, kde se bude sbírat. Je nutné dodržet termín přihlášek, na pozdější přihlášky z organizačních důvodů nebude brán zřetel.

Do 31. 3. 2015 budou stejně jako v minulých letech připraveny a rozvezeny na vybrané obce balíčky, které budou obsahovat pytle a vesty, tak abyste je měli možnost si vyzvednout blíže svému bydlišti. Vyzvednutí balíčků bude možné od 1. 4. 2015. Samotný sběr proběhne v termínu od 11. 4. do 22. 4. 2015.

Kontaktní osoba na obci by měla být schopna přihlašovaným upřesnit, kdo je vlastníkem komunikace a s kým je nutné vyjednat samotný sběr a následný odvoz. Svoz sebraného odpadu od silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajistíme opět zdarma ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Kraje Vysočina. V obcích a u ostatních silnic svoz zajišťuje vlastník pozemku.

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Petr Holý, tel.: 564 602 538, email: holy.p@kr-vysocina.cz.

Dotazy týkající se přihlášek zašlete na kontaktní osobu:

Mgr. Oldřich Sklenář, tel.: 564 602 562, 724 650 149, e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz.

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lucie Ježková

oddělení regionálního rozvoje
odbor regionálního rozvoje 
tel.:      +420 564 602 550 
e-mail:  Jezkova.L@kr-vysocina.cz