Junák - český skaut, kraj Vysočina, z. s.

Dotační vyhláška KRJ Vysočina pro rok 2014

Tato vyhláška upravuje proceduru rozdělení, čerpání, administrace a vyúčtování dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozdělovaných Junákem - krajem Vysočina.

Dotační vyhlášku KRJ Vysočina pro rok 2014 si můžete stáhnout: