Junák - český skaut, kraj Vysočina, z. s.

Krajský sněm Junáka kraje Vysočina 2017

Sestry a bratři, 
Krajský sněm Junáka kraje Vysočina 2017 se uskuteční v sobotu 28.1.2017 od 10.00 (prezence od 9.00) ve Skautském domě v Havlíčkově Brodě.
Na tomto místě můžete najít kompletní podklady pro delegáty sněmu, a to konkrétně:

 

Opět a znovu vás vyzýváme k podání kandidátek do volených orgánů kraje.

Těšíme se na viděnou v Havlíčkově Brodě.

Krajská rada Junáka kraje Vysočina