Junák - český skaut, kraj Vysočina, z. s.

Žirafa pro rádce nově i v kraji Vysočina

Vědomi si toho, že rádkyně a rádcové jsou snad těmi nejdůležitějšími ve skautském hnutí, rozhodlo se ústředí Junáka již před několika lety vyvinout maximální úsilí k jejich podpoře. Jedním z prvků této nové "podpory rádců" jsou i rádcovská setkání "Žirafa". Skoro každý kraj ČR má tak jednou do roka na přelomu ledna a února své vlastní rádcovské setkání, na kterém se potkávají rádci z celého kraje, sdílejí své zkušenosti, čerpají inspiraci a odpočívají a "dobíjejí baterky" pro další rádcování.

Vysočina byla doposud jediným krajem bez své Žirafy - to jsme se ale rozhodli změnit a v termínu 23.-25. ledna 2015 tak chceme s týmem, který již organizoval mj. 2 ročníky rádcovského kurzu BRaK, uspořádat historicky první Žirafu na Vysočině!

Veškeré informace včetně přihlášky naleznete na www.zirafavysocina.skauting.cz Kapacita kurzu/setkání je omezena, s přihlašováním tedy není radno otálet! Momentálně vyjednáváme s KRJ o možné finanční podpoře - účastnický poplatek uvedený na webu jako odhad se tak ještě může poněkud změnit.

Setkání není tradičním rádcovským kurzem, naopak předpokládá, že účastníci již nějaký RK absolvovali a mají zkušenosti s vedením družiny. Chce nabídnout především inspiraci pro další rádcování a nabudit k činnosti.

Cid - Petr Vondráček
a celý tým Žirafy Vysočina

www.zirafavysocina.skauting.cz