Junák - český skaut, kraj Vysočina, z. s.

Zpětná vazba ze školení stanov a NOZ

 přinášíme závěrečnou zprávu a celkový přehled, jak v jednotlivých krajích školení proběhla. Podle zpětné vazby a vyjádření lektorů, byla školení velmi přínosná a užitečná.

___