Junák - český skaut, kraj Vysočina, z. s.

Skauti v kraji Vysočina

V junáckém kraji Vysočina bylo v roce 2016 registrováno 2 423 skautů a skautek. Pracují v 21 skautských střediscích a 2 přístavech a v nich máme 110 oddílů. Z těchto registrovaných je 1527 dětí a 851 dospělých. Na Vysočině máme celkem 20 členů Svojsíkova oddílu, což jsou naši "skautští VIP". Na Vysočině pracují také ještě i dvě VOJ (vyšší organizační jednotky), a to okresy Havlíčkův Brod a Třebíč.